JUBIZOL EPS-F graphite -G2

Описание

Размер :

от 5см. до 18см.

Документи:

TECHNICAL DATA SHEET

SAFETY DATA SHEET

SERTIFICATE OF QUALITY

Описание :

UBIZOL EPS с добавен графит се използва за нови конструкции, както и за обновяване на всички видове стени. Това е оптимална и икономична термична защита на външните стени. Отворите в дъските завършват точно преди края, по дебелината на външната страна на дъската.
Специфичните характеристики на графитния EPS са инсталираните фино отразяващи графитни частици, които отклоняват топлината, като по този начин значително намаляват предаването на топлина. В сравнение с белите EPS топлоизолационните свойства се подобряват с 20%. Поради това се изисква по-тънка фасадна облицовка на сграда, която е важна най-вече по отношение на външния и вътрешните первази, терасите и балконите.

Характеристики:

 • 20% повече изолация
 • Повече пространство поради по-малка дебелина
 • Позволява изпълнение с минимални надвеси
 • По-къси анкери
 • Устойчив на влага
 • Издържлив
 • Не се рони
 • Подобрена паропропускливост

Технически данни:

 • Широчина / дължина: 50 / 100 cm
 • Дебелина на плочата: 4 to 30 cm
 • Гъстота: 15 kg/m3
 • λ коефициент : 0.032 W/mK
 • μ коефициент: 10
 • Огнеопорен клас (EN 13501-1): E , в JUBIZOL система B-s1,d0
 • Водопоглъщане < 2%
 • Опъваща сила, перпендикулярна на повърхността: 150 kPa.
 • Температурна стабилност: 70 °C дългосрочно
 • Стандарт – EN 13163:2012+A1:2015
 • Сертификати за качество, защита на околната среда, безопастност и здраве при работа –  ISO 9001 , ISO 50001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
 • Изолационните плочи не трябва да бъдат излагани на директна слънчева светлина. Употребата на защитно скеле е задължително когато изолационните плочи се прикрепят за повърхността.