JUBIZOL EPS F-W1 с жлеб

Описание

Размер :

от 5см. до 18см.

Документи:

TECHNICAL DATA SHEET

SAFETY DATA SHEET

SERTIFICATE OF QUALITY

Описание :

JUBIZOL EPS се използва за нови конструкции както и за реновиране на стари стени. Предоставя оптимална и економична термална защита на външни стени. Шансът да се появят топлинни мостове е значително по-нисък.

Характеристики:

 • Изключителни изолационни качества
 • Устойчива на намокряне
 • Издръжлива
 • Паропропусклива
 • Не се рони
 • Има добри механични характеристики без да е твърде тежка
 • Не вреди на здравето и околната среда

Технически данни:

 • Широчина / дължина: 50 / 100 cm
 • Дебелина на плочата: от 4 до 30cm
 • Гъстота: 15 kg/m3
 • λ коефициент : 0.039 W/mK
 • μ коефициент: 20 – 40
 • Огнеопорен клас (EN 13501-1): E , в JUBIZOL система B-s1,d0
 • Водопоглъщане < 2%
 • Опъваща сила, перпендикулярна на повърхността: 150 kPa.
 • Температурна стабилност: 70 °C дългосрочно
 • Стандарт – EN 13163:2012+A1:2015
 • Сертификати за качество, защита на околната среда, безопастност и здраве при работа –  ISO 9001 , ISO 50001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
 • Изолационните плочи не трябва да бъдат излагани на директна слънчева светлина. Употребата на защитно скеле е задължително когато изолационните плочи се прикрепят за повърхността.