JUBOFLOOR EPOXY WB 2K GARAGE

248.00лв.

Описание

Опаковки:

5.4 кг.

Документи:

TECHNICAL DATA SHEET

SAFETY DATA SHEET

SAFETY DATA SHEET

Описание:

JUBOFLOOR EPOXY WB 2K GARAGE е двукомпонентно цветно епоксидно финишно покритие на водна основа. Предлага се с гладка и противоплъзгаща повърхност. Може да се нанася върху бетонни подове с нормално до средно натоварване на повърхността, върху които преди това е нанесен грунд. Предназначен за производствени площи, складове, гаражи и други подобни. Подходящ е и за нанасяне върху вертикални (стенни) повърхности. При нанасяне на няколко слоя се образува „Jubofloor EP WB“ система от епоксидни подове с дебелина от 0,3 до 0,5 мм.

Забележка: Не е предназначен за използване на открито, директно изложен на слънце.

Нанасяне:

Характеристики:

 • Предпазва бетона от карбонизация 
 • Превъзходно задържане на CO2
 • Превъзходна устойчивост на химически и механични натоварвания (приблизително 10 пъти по-висока от най-здравите акрилни бои на водна основа)
 • Отговаря на стандарт EN 1504-2
 • Бояджийският филм е устойчив на действието на различни агресивни течности
 • Възможност за машинно и ръчно нанасяне
 • Лесно приготвяне, водна основа, лесно почистване на инструментите
 • Дълготрайна защита
 • 3 заводски цвята яп RAL

Подготовка и нанасяне :

Нанася се на сухи и предварително подготвени повърхности. Бетонната основа трябва да има минимална якост на натиск от 25 N/mm2 и минимална якост на опън от 1,5 N/mm2. Съдържанието на влага в бетона по време на нанасяне трябва да бъде по-малко от 4 тегл.% (тест с влагомер за бетон) без наличие на капилярна вода (тест с полиетиленово фолио). Преди нанасяне основата трябва да бъде механично обработена (шлайфане, пясъкоструене на повърхността – „shotblasting“), за да се осигури адекватна адхезия на грунда. След активиране почистете повърхността от прах и разхлабени части с прахосмукачка. Пукнатините трябва да се запълнят с епоксидно лепило преди нанасяне на грунда.

Нанасянето на грунд JUKOL PRIMER е препоръчително.

Минималната температура на пода трябва да е мин. 10⁰C, а максималната – 30⁰C

Технически данни:

 • Разходна норма

 – 400-500 g/m2      на две ръце в зависимост от повърхността

 • Състав : Съдържание на твърди вещества в масата

Компонент А – 55%

Компонент В  ( епоксидна смола ) – 95%

Общо за А и В – 65%

 • Гъстота g/m3 EN ISO 2811-1   (23ºC) –  1,34
 • Вискозитет mPa s  EN ISO 3219 (RV3/20 obr./min./23ºC) – 1200
 • Коефициент на сцепление  EN 1542 – >2
 • Твърдост DIN 868 (7 дни/23 ºC) –  70
 • Устойчивост на абразия mg  EN ISO 5470-1 (7 дни/23ºC/H22/1000 цикъла/1000g) – 690
 • Водопоглъщаемост, kg/m2/h1/2  EN 1062-3 – < 0,01 ( клас 3 – ниско водопоглъщане на вода )
 • Паропропускливост EN 7783 – >50 (клас 3 – ниска паропропускливост)
 • Категория на запалимост ISO EN 13501-1  – Bfl – s1 ( горими материали – много ограничен принос към пожара)
 • VOC – < 140g/l при разрешени  мах. 140g/l за двукомпонентни покрития за специфични употреба като подове EU VOC cat. A/j от 01.01.2010

Цветови нюанси:

Трайност :

Минимум 12 месеца на сухо и проветливо място при температура от +5 до +30 °C

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА!!!