Нивелиращи смеси

Всички повърхности, преди третиране трябва да бъдат подходящо подготвени, изравнени, загладени, и да им бъдат отстранени всички видими дефекти.

Това се постига с полагането на различни видове нивелиращи смеси , пригодени за съответната повърхност.

Нивелиращите смеси са разделени според начина на полагане:

на нивелиращи маси за стени и подове
нивелиращи маси според дебелината на полагане на тънкослойни(за фино нивелиране) и дебелослойни за нивелиране до 10см

Продуктовата гама включва и специални нивелиращи маси и продукти, които се използват за поправка на редица бетонни повърхности.